Перейти к содержимомуКыргыз алфавити бар клавиатура. клавиатурада ӨҢҮ тамгалары бар деген мааниде


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 83

#41 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:27

Brutus

Жаңылып калсам керек. Бирок сиздин "калп" деген сөз бул жерде дагы орунсуз. Сиз ушул сөздү көп колдонот экенсиз. Мурун көп сизге элдер көп калп айтышкан болуш керек. Бир нерсе болсо эле "калп" деп эле айкырып калат экенсиз. 60 жашка чыгып билимдүү кишисиз. Журналчылык жана басмачылык м-н алышып иштейсиз. Анан катаны калптан айрый албаганыңызга мен таңмын.

Ишенимдүү айтылып жаткан нерсе ката болушу мүмкүн эмес. Калп болушу гана мүмкүн. Себеби сиз берген даректе кеп тээ Касым Тыныстанов сунуштаган латын тамгасы эмес, бvгvнкv вариант тууралуу сёз болуп жатат.
Бурмалабай, ойду так берүүгө аракеттениш керек.
Баса, сиздин шилтемеңизде түрк тамгалары таптакыр келтирилген эмес. Демек, сиздин мурунку жорумуңуз карандай калп жана фактыны бурмалоо аракети.#42 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:29

Brutus

Мен тамгалык умлаутту айттым эле. Сиз болсо, кыргыз тилинде такыр умлаут болгон эмес деп жатасыз. Тыбыштык умлаут кыргыз тилинде бар. Сиздин жаңылганыңызды мен дагы калп катары баалайынбы?

Кыргыздын "Өө", "Үү" тамгалары Umlaut эмес - кызылдай Laut.#43 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:40

Умлаут тууралуу түшүнүктү мына биерден караңыз >>>

 

Немис тилинде тыбыштар бири-бирине өтүшүп кетет.
Мисалы:
Haus –►Häuser
Биерде немистин "а" тыбышы көптүк түрүндө "ä"_га өтүшүп кетип, немисчелегенде, умлауттанып кетти.
Натыйжада "хаус - үй" дегенибиз "хойзер - үйлөр" делинип калат.

 

Кыргызда бир да бир жерде "Оо" тамга-тыбышы "Өө" тамга-тыбышына өтүшүп кетиши мүмкүн эмес.

 

Тек, бу тамгаларды белгилеш үчүн латынчада ошо немистин кошчекитин колдонуптурбуз.

 

Ал эми кириллицада Касым аке Тыныстанов сопсонун ыкманы таап кетти, а кишиге түбөлүк эстелик, албетте.#44 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:47

Janyzak

 

Сиз менин ушул бутактагы мурунку жорумдарымды дагы бир сыйра карасаңыз шашпай.

 

Кыргыз тилинде тыбыштык умлаут жөнүндө сиз карандай калп айтып жатасыз. Сиз аксакал машайакчы башыңыз м-н кантип калпайтып жатасыз? Кыргыз тилинде тыбыштык умлаут бар. Мисалы, бу -> күн бүгүн, бу -> жыл быйыл, бу жер -> буер дегендердин жана башкаларынын бары умлаут.


Сообщение отредактировал Brutus: 28 Январь 2011 - 00:49


#45 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:49

Бир жагынан латын алфавиттин эски "уарианты"нан көрө бүгүнкү кириллицасы жакшыраак го. :)#46 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:50

Бир жагынан латын алфавиттин эски "уарианты"нан көрө бүгүнкү кириллицасы жакшыраак го. :)

 

Азыркы кирил алипеси жакшы, бирок ашыкча сегиз орус тамгаларын алып салыш керек. Ошолорду жок кылсак, мен кирил алипесине каршы эмесмин.#47 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:00

Brutus

Мисалы, бу -> күн бүгүн, бу -> жыл быйыл, бу жер -> буер дегендердин жана башкаларынын бары умлаут.

Баракелде, тапкан экенсиз умлаутту...#48 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:02

Brutus
ﺑر ﺟﻌﻧن ﺟﯔ ﻻﺗﻦ ج ارﺐ ﮔرﻓﻛﺲ دﻞ درﺲ ﺑﻟﻣق.
:)
БАСА: Кытайдык/Жуңголук кыргыздар арап графикасында кыргызча жазуу максатында тергичти/арыптактаны кантип тескешүүдө? :sos:
:)#49 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:05

Brutus

Мисалы, бу -> күн бүгүн, бу -> жыл быйыл, бу жер -> буер дегендердин жана башкаларынын бары умлаут.

Баракелде, тапкан экенсиз умлаутту...

 

Мисалы, түрк тилдриндеги умлаутту карагыла. Ошол үикиден алынды.

 

Тюркский умлаут

 

Наиболее последовательно умлаут проявляется в уйгурском (причем как по звуку -i-, являющему фонологически в уйгурском нейтральным, так и по губным): baš 'голова' — beši 'его/ее/их голова', teš- 'протыкать' — tцšьk 'дыра'. В якутском языке, последовательно реализующем сингармонизм, такой умлаут фактически граничит с аблаутом: хатын//хотун 'женщина'. С аблаутом же граничит и татарско-башкирское чередование ун '10' — сиксəн//hикhəн '80', туксан//туҡhан '90', поскольку синхронно чередование узкого и широкого тембра необъяснимо.
Обратный сингармонизм распространяется на служебные элементы, предшествующие главному слову, например: bu kьn > bьgьn 'сегодня', bu jıl > bıjıl 'в этом году', турецкое o bir > цbьr 'другой' (двусторонний сингармонизм, регрессивный по ряду, прогрессивный по огубленности).


Сообщение отредактировал Brutus: 28 Январь 2011 - 01:12


#50 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:11

Brutus
ﺑر ﺟﻌﻧن ﺟﯔ ﻻﺗﻦ ج ارﺐ ﮔرﻓﻛﺲ دﻞ درﺲ ﺑﻟﻣق.
:)
БАСА: Кытайдык/Жуңголук кыргыздар арап графикасында кыргызча жазуу максатында тергичти/арыптактаны кантип тескешүүдө? :sos:
:)

 

Билбейт экенмин аны. Мисалы, менде иңглис арыптакта. Арапча жазганда "сокур ыкманы" колдоном. Алар деле ошентип жазышат болуш керек.#51 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:13

Brutus

Наиболее последовательно умлаут проявляется в уйгурском

Кыргызчадан мисал келтириңизчи.

 

Умлауттун мааниси:
немис тилинде тамга башындагы кошчекит аркылуу мурунку, кошчекити жок тамганын башка тыбыштык касиетке ээ болуп кетиши.
Ал тамга ошол эле жазылышта берилип, болгону башына кошчекит койулат экен.

 

Кыргызда, мисалы, "О"_нун "Ө"_гө өтүшүп кетишин мен, мисалы, билбейт экем.
Кокус мисал табылса, эстей жүрөм, албетте.#52 Janyzak

Janyzak

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:16

Brutus

Обратный сингармонизм распространяется на служебные элементы, предшествующие главному слову, например: bu kьn > bьgьn 'сегодня', bu jıl > bıjıl 'в этом году', турецкое o bir > цbьr 'другой' (двусторонний сингармонизм, регрессивный по ряду, прогрессивный по огубленности).

Мына-мына...
Сиз мурунку мисалыңызда "бу+күн = бүгүн" дегенди "умлаут" дегенчелик айтканыңыздын азыр эми калтасын кактыңыз...#53 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:32

Brutus
Кичине ачыгыраак айтып персеңиз. :)#54 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 18:34

Кичине ачыгыраак айтып персеңиз. :)

 

Сокур ыкма дегеним он манжа м-н арыптактаны карабай тамга терүү да. :)#55 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 18:42

Brutus
Бир тамаша бар эле, - эки кыргыз (кыргызча сүйлөгөндөр) бир бирин түшүнбөй жатканда орус келип түшүндүрүп берет дегендей беле... %)
"В лоб" - Какую раскладку на клавиатуре Вы используете при наборе кыргызских текстов на арабской графике/алфавите?
^_^


Сообщение отредактировал qecub: 28 Январь 2011 - 18:43


#56 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 18:54

Бир тамаша бар эле, - эки кыргыз (кыргызча сүйлөгөндөр) бир бирин түшүнбөй жатканда орус келип түшүндүрүп берет дегендей беле... %)
"В лоб" - Какую раскладку на клавиатуре Вы используете при наборе кыргызских текстов на арабской графике/алфавите?
^_^

 

Аа, ошентип эле айтпайсызбы анан. :D Раскладка клавиатуры/keyboard layout кыргызча арыптакта жаймасы деп айтсак туура эле болот болуш керек. Шинжаңдык кыргыздар кандай арыптакта жаймасын колдоноорун билбейт экенмин. Форумдарына кирип сурап көрүш керек экен.#57 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 18:57

Brutus
И-и. :D

Форумдарына кирип сурап көрүш керек экен.

Кичи пейилдикке. Күтүүдөм. ^_^


Сообщение отредактировал qecub: 28 Январь 2011 - 18:57


#58 Brutus

Brutus

Отправлено 28 Январь 2011 - 19:02

И-и. :D

 

Кичи пейилдикке. Күтүүдөм. ^_^

 

Сиз арап тамгаларын тааныйт турбайсызбы. Өзүңүз деле кирип таанышып аралашып көрбөйсүзбү. Алардын кыргыз тили абдан таза.

 

Сиз канча тил билесиз? Үикиде төрт тил "near native" деп жазылыптырго. Чын эле ошондойбу? Аны кантип аныктадыңыз? :)


Сообщение отредактировал Brutus: 28 Январь 2011 - 19:02


#59 qecub

qecub

Отправлено 28 Январь 2011 - 19:10

Brutus
1) Интернет терипим тышкы тилкелерге кирүүгө туура келбейт.
2) Ал жакты карабаса деле болот, мен бир учурда өтө ынтамдуу(? - "энтузиаст") болчу элем, негизинен төрт тилди билем, бирок түркчөм акыркы жылдар аксоода, - 3 (канаттандыруу) деген баага билип калдым го.
3) Мен аны аныктаган жокмун, болгону окуганда эң күчтүү топторго өтүп калчуумун ("на свою голову" %) ).


Сообщение отредактировал qecub: 28 Январь 2011 - 19:11


#60 Гость_Hyp.M_*

Гость_Hyp.M_*
  • Гости
  • Регистрация: --

Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:47

Умлаут деген нерсени бираз изилдеп көрдүм,
көрсө немистерде (алмандарда) умлаут тамгалар бар көп сөздөр бар экен,
төмөндө мен тапкандар :)

 

Köln = Көлн (Кёлн)
Grün = Жашыл
Ähnlich = Окшош
Öl = май (нефт, бензин)
Drüker = принтер (жазгыч)

 

демек умлаут «Haus –►Häuser» Хаустун Хойзер болуп кетиши «умлаут» эмес экен да...?

 

Немис тилинде тыбыштар бири-бирине өтүшүп кетет.
Мисалы:
Haus –►Häuser
Биерде немистин "а" тыбышы көптүк түрүндө "ä"_га өтүшүп кетип, немисчелегенде, умлауттанып кетти.


Сообщение отредактировал Hyp.M: 07 Февраль 2011 - 12:49

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных