Перейти к содержимомуФотография

Кыргыздын Улуттук оюм-чийимдери..... ...


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 56

#21 jiska

jiska

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:24

ой, Жылдыз :)#22 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:24

:rolleyes:

 

42 сурот
А) Теке
Б) Теке
В) Теке
Г) Тоо
Д) Тоо
Е) Тоо
Ж) Тоо

Прикрепленные изображения

 • 21.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:38


#23 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:26

:)
43 сурот
А) Уй
Б) Уй
В) Уй
Г) Уй
Д) Уй
Е) Уй
Ж) Уй

 

44 сурот
А) Кыргоол
Б) Кыргоол
В) Кыргоол
Г) Кыргоол
Д) Кыргоол
Е) Кыргоол
Ж) Кыргоол

Прикрепленные изображения

 • 21.jpg
 • 22.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:39


#24 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:27

B)

 

45 сурот
А) Ак куу
Б) Ак куу
В) Ак куу
Г) Ак куу
Д) Ак куу
Е) Ак куу
Ж) Ак куу

 


46 сурот
А) Коокор
Б) Коокор
В) Коокор
Г) Коокор
Д) Коокор
Е) Коокор
Ж) Коокор

Прикрепленные изображения

 • 23.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:39


#25 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:27

;)

Прикрепленные изображения

 • 23.jpg


#26 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:28

B)

 

47 сурот
А) Жалбырак
Б) Жалбырак
В) Жалбырак
Г) Жалбырак
Д) Жалбырак
Е) Жалбырак
Ж) Жалбырак
З) Жалбырак
И) Бутак
К) Бутак
Л) Бутак
М) Чабалекей
Н) Чабалекей
О) Чабалекей
О) Чабалекей

Прикрепленные изображения

 • 24.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:40


#27 Гость_Marsiyanka_*

Гость_Marsiyanka_*
 • Гости
 • Регистрация: --

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:28

супер ..:good:#28 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:28

:)

 

50 сурот
7 – баяндама
А) Кобул салып жатышкан кишилер
Б) кобул
в) Киши
8- баяндама
А) Аркардын ашатылган териси
Б) Ийрек
в) Аркар. муйуз

 


51 сурот
9 – баяндама
А) Капшытына ку консун (жакшы каалоо)
Б) Ачылып келаткан гул
в) Аркардын башы
10 – баяндама
А) Кыргоолдорду качырып кирген буркут
Б) буркут
в) кыргоол
11 – баяндама
А) колуна карганы кондурган киши
Б) карга тырмак
в) беш манжа

Прикрепленные изображения

 • 26.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:40


#29 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:29

B)
52 сурот
12 – баяндама
А) Аркан менен танылган боз уйлор
Б) Кереге коз
в) Аркан
13 – баяндама
А) Бермет жасалгалуу буюмдарга мол кишинин колу
Б) Бермет мончоктор
в) Беш манжа
14 – баяндама
А) Дарыя бойлото конгон эки айыл
Б) Боз уй
в) Дарыя

 

53 сурот
15 – баяндама
А) Кереге жасап жаткан кишилер
Б) Кереге коз
в) кишинин колу
16 – баяндама
А) Кулжаны муунтуп жаткан жылан
Б) Кулжа муйуз
в) Жыланды куйругу
17 – баяндама
А) Теричинин боз уйу
Б) ийрек (тери тазалоодо колдонулучу быдыр тустогу аспап)
в) Боз уй

Прикрепленные изображения

 • 27.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:41


#30 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:29

;)

 

54 сурот
18 – баяндама
А) Булактын суусуна тушуп калган гул
Б) Ачылып келаткан гул
в) Булак
19 – баяндама
А) Шуру-мончоктор менен жасалган боз уй
Б) Мончоктор
в) Кереге кез

 


55 сурот
20 – баяндама
А) Боз уйдун тундугуно конгон каргалар
Б) Боз уй
в) Карганын бутактагы буту
21 – баяндама
А) ай балтачан киши
Б) Беш манжа
в) Ай балта

Прикрепленные изображения

 • 28.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:41


#31 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:30

;)

 

56 сурот
22 – баяндама
А) Эки булактын кошулган жерине тигилген боз уй
Б) Кереге коз
в) Булак
23 – баяндама
А) Уч булактын кошулган жеринен суу ичип турган ат
Б) Билерик (аттын аягындагы туурасынан кеткен шакекче. Ал баямдамалуу оюмда атты туюнтат)
в) булак
24 – баяндама
А) Соок талашкан иттер
Б) Соок
в) Ит куйрук

 


57 сурот
25 – баяндама
А) Кошоктолгон иттер
Б) Ит таман
в) Иттердин кошогу (тобу)
26 – баяндама
А) Бермет мончокторду тагынган киши
Б) Мончоктор
в) Кишинин башы

Прикрепленные изображения

 • 29.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:42


#32 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:31

:)

 

58 сурот
27 – баяндама
А) Олжолуу мергенчилик
Б) Тоо текенин муйузу
в) Кулжа муйуз
г) Кереге коз
28 – баяндама
А)Койдун чокуу менен алек болгон каргалар
Б) Карганын бармагы
в) Кулжа муйуз
г) Соок

 

59 сурот
29 – баяндама
А) Чымындан жадаган аттар
Б) Чымын канат
в) Аттын такасы
д) Аттын туягы
30 – баяндама
А) Жайлоодогу аркарды акмалаган иттер
Б) Жалбырак
в) Аркардан башы
г) Ит куйрук

Прикрепленные изображения

 • 30.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:43


#33 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:31

B)

 

60 сурот
31 – баяндама
А) Мыкты такаланган атчан меймандар тойго келип тушушту. Аларга арналып койлор союлуп. Эт тартылды. Той аяктаар ченде меймандар ооз комуз кагып, конул ачып жатышат.
Б) Аттын такасы
в) Ооз комуз
г) Койдун омурткасы
32 – баяндама
А) Тенирим кургакчылык болтурбай. Мал-жанды (жылкыларды) Аман калсын деген каалону билгизген тумар.
Б) Тумар
в) Куу бутак
д) Билерик

 

61 сурот
33 – баяндама
А) Наристенин омурун колдоп, бакыт алып келуучу тумар
Б) Тумар
в) Жанырган ай
г) Умай эне
34 – баяндама
А) Эки булактын кошулган жериндеги жалбырактардын арасында жаткан жыландар
Б) Жалбырак
в) Булак
г) Жылан

Прикрепленные изображения

 • 31.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:43


#34 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:32

:)

 

62 сурот
35 – баяндама
А) Бугунун изине тушкон итти акмалаган карга
Б) Бугунун муйузу
в) Ит ууйрук
г) Карга тырмак
36 – баяндама
А) Соолуган булактардын устунон учуп откон когучкон
Б) Когучкон
в) Куу бутак
г) Булак

 

63 сурот
37 – баяндама
А) Жайлоодо эки уйду катар жарга тарткан жолборс
Б) Жалбырак
в) Жолборс
г) Уйдун муйузу

 

38 – баяндама
А) Мол тушум болуп, элге токчулук заман орносун деген тилек
Б) Буурсун Тиш
в) Тумар
г) Койдун омурткасы

Прикрепленные изображения

 • 32.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:44


#35 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:33

:rolleyes:

 

64 сурот
39 – баяндама
А) Кой коп союлуп эт мол болсо, карга да ток болот (каалоо)
Б) Койдун омурткасы
в) Тумар
г) Карганын бармагы
40 – баяндама
А) Киенделген кишиге карга-кузгун уйур (ылакап)
Б) Беш манжа
в) Карга тырмак
г) Кишен

 

65 сурот
41 – баяндама
А) Илбирстин жана тоо текенин ашатылып, шуру – мончок чогорулгон териси
Б) Илбирс
в) Тоо текенин муйузу
г) Ийрек
д) Мончоктор
42 – баяндама
А) Меймандарга бугунун жана кулжаынын этин мурч сээп тартышты
Б) Бугунун муйузу
в) Кулжа муйуз
г) Калемпир (мурч)
д) Кашык

Прикрепленные изображения

 • 33.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:44


#36 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:34

:rolleyes:

 

66 сурот
43 – баяндама
А) Кобул чыгарылып кооздолгон жаргак шымчан мергенчи мыкты такаланган атын кыялай бастырып, бийик тоодогу аркарда акмалап баратат.
Б) Кобул
в) Кыя жол
г) Аттын такасы
д) Аттын туягы
е) Аркардын туягы
44 – баяндама
А) Тордогу меймандарга эки тоо текенини этин Жана кырголдун эти тартылды. Чыдамсыздык менен акыя таштанды куткон торот карга боз уйдун тундугундо отурат.
Б) кереге коз
в) Карганын бармага
г) Кашык
д) Тоо текенин муйузу
е) Кыргоол

 

67 сурот
45 – баяндама
А) Ай жанырган маал. Кечкурун боз уйдо кобул салынып кооздолгон жаргак кишилер отурат. Алардын алдына кулжанын эти тартылып, эттин коптугунон каргаларга да ташталды. (Сайма)
Б) Кулжа муйуз
в) Кобул
г) Кереге коз
д) Жанырган ай
е) Карганын бармагы
ж) кашык

Прикрепленные изображения

 • 34.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:46


#37 Гость_Marsiyanka_*

Гость_Marsiyanka_*
 • Гости
 • Регистрация: --

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:34

danizero
эртен жер тошок курап живерсемби ..:P#38 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:34

;)

 

68 сурот
46 – баяндама
А) Жазгы жайлоонун бийик торуно чыгуучу кыя жолдун боюнда жаткан буурсун жанырган айдын жарыгынан корунуп турат. Берээкте тигилген боз уйдо самаланып кооздолгон ат жабу салынган. Уй ээси мейман жоросу менен дем алууда. (Кумуш сойконун бетине тушурулгон оюм)
Б) Буурсун ттиши
в) Ачылып келаткан гул
г) Ат жабуу
д) Жанырган ай
е) Боз уй
ж) Кишинин буту
з) Кыя жол

 

69 сурот
47 – баяндама
Ороондо пахта ачылып калган учур. Али да болсокызыл тазыл гулго болонгон жайлоо бугун тун кучагында. Асманда бирин серин ала булут каалгыйт. Жарганаттын учканы Жана эч нерседен капары жок кепшеп турган тоо текелер корунот. Шоншогой боз уйлорго жакын жерде жалбыракатар менен чала жабылган кайык жатат. Ичкеринде кооз ала кийиздер салынган. Анда отурган кобул чыгарылып саймаланган жаргак шымчан кишилерге кулжанын эти таралды. (Сайма)
А) Гул
Б) Жалбырак
в) Кайык
г) Шоншогой боз уй
д) Кулжанын омурткасы
е) Пахта
ж) Тоо текенин муйузу
з) Жарганат
и) Булут
к) Кобул
л) кулжа муйуз

Прикрепленные изображения

 • 35.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:46


#39 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:35

:rolleyes:

 

69 сурот
47 – баяндама
Ороондо пахта ачылып калган учур. Али да болсокызыл тазыл гулго болонгон жайлоо бугун тун кучагында. Асманда бирин серин ала булут каалгыйт. Жарганаттын учканы Жана эч нерседен капары жок кепшеп турган тоо текелер корунот. Шоншогой боз уйлорго жакын жерде жалбыракатар менен чала жабылган кайык жатат. Ичкеринде кооз ала кийиздер салынган. Анда отурган кобул чыгарылып саймаланган жаргак шымчан кишилерге кулжанын эти таралды. (Сайма)
А) Гул
Б) Жалбырак
в) Кайык
г) Шоншогой боз уй
д) Кулжанын омурткасы
е) Пахта
ж) Тоо текенин муйузу
з) Жарганат
и) Булут
к) Кобул
л) кулжа муйуз

 

71 сурот
48 – баяндаманын оюу улгулору
А) жанырган ай
Б) Кереге коз
в) тай туяк
г) койдун муйузу
д)жалбырак
е) буурсун Тиш
ж) аттын туягы
з) Аттын такасы
и) кыя жол
к) кедей койчунун боз уйу
л) кургак бутак
м) Алоо
н) ай балта
о) беш манжа
о) кулжанын башы
п) бугунун муйузу
р) ак оргоо
с) карга тырмак

Прикрепленные изображения

 • 36.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:48


#40 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:35

B)

 

72 сурот
48 – баяндаманын оюу улгулору
А) Текенин муйузу
Б) тумар
в) булак
г) гул
д)бермет мончоктор
е) Ит куйрук
ж) Аттын такасы
з) Койдун омурткасы
и) Уйдун башы
к) Ооз комуз
л) Оймок боо
м) Коокор
н) Ат жабуу
о) Умай эне
о) Киши
п) Кобул
р) Чынжырдын тогоосу
с) Соок

Прикрепленные изображения

 • 37.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:48

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных