Перейти к содержимомуФотография

Кыргыздын Улуттук оюм-чийимдери..... ...


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 56

#1 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:09

;)

Прикрепленные изображения

 • 2.jpg


#2 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:10

B)

 

3 сурот
А) Кумуш бетине оюу тушуруу (сыя тогуу)
Б) Жыгачтан оюлган буюумдар

 

4 сурот
А) Чымакчылык
Б) Килем

Прикрепленные изображения

 • 1.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:13


#3 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:11

:rolleyes:

 

5 сурот
а, б. шырдак

 

6 сурот
А,б,в. Кийиз курак

Прикрепленные изображения

 • 3.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:14


#4 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:11

:)

 

7 сурот
А,б. Кийиз курак
В. Курак Жана сайма

 

8 сурот
А,б. Сайма

Прикрепленные изображения

 • 4.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:14


#5 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:13

;)

 

9 сурот
А,б. килем

 

10 сурот
А, б, в. Сайма

Прикрепленные изображения

 • 5.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:14


#6 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:13

B)

 

13 сурот
Сайма

Прикрепленные изображения

 • 6.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:14


#7 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:14

:rolleyes:

 

14 сурот
А) кун
Б) кундун нуру
В) толгон ай
Г) Жарты ай
Д) жанырган ай
Е) Карооллонгон ай
Ж) булак
З) Булут
И) Жалын
К) Айлампа

 

15 сурот
А) Киши
Б) кишинин башы
В) Кишинин эрди
Г) Кишинин кашы
Д) Беш манжа
Е) Наар (бармак башындагы ийри сызыктар)
Ж) Оймок болу бармак
З) Аркар
И) Аркардын башы
К) аркардан куу башы

Прикрепленные изображения

 • 7.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:15


#8 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:14

:)

 

16 сурот
А) Аркар муйуз
Б) Аркардан туягынын изи
В) Аркардын муйузунун аралык корунушу
Г) Койдун башы
Д) Койдун муйузу
Е) Бугу
Ж) Бугунун башы
З) Бугунун муйузу
И) Жаш бугунун муйузу
К) Ак бугунун башы

 


17 сурот
А) Ак бугунун муйузу
Б) Багыштын муйузу
В) Багыштын туягынын изи
Г) Тоо теке
Д) Тоо текенин башы
Е) Тоо текенинин муйузу
Ж) Серке (бир жылдык текечер)
З) Тоо текенин куу башы
И) Тоо текенин астынкы жаагы
К) Текенин астынкы жаагы

Прикрепленные изображения

 • 8.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:15


#9 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:15

:)

 

18 сурот
А) Текенин башы
Б) текенин муйузу
В) Уйдун башы
Г) Уйдун муйузу
Д) Аттын башы

 

Е) Аттын изи
Ж) Билерик (жылкынын аягындагы туурасынан кеткен шакекче)
З) Кашка жилик
И) Эттуу кашка жилик
К) Жылкынын картасы

 

19 сурот
А) Жылкынын журогу
Б) Жылкынын карды
В) Тобол (малдын мандайындагы кашкасы)
Г) Кой
Д) топоз
Е) Тоо
Ж) нар (бир оркочтуу тоо)
З) Ит
И) Итин таман
К) Ит куйрук

Прикрепленные изображения

 • 9.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:15


#10 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:16

;)

 

20 сурот
А) Илбирс
Б) Илбирстин астынкы жаагы
В) Карышкыр
Г) Сулоосундун тырмактары
Д) Жолборс
Е) Жолборстун тырмагы
Ж) Жолборстун изи
З) коен
И) Тулку
К) Суур

 

21 сурот
А) Жарганат
Б) Таш бака
В) Таш баканын башы
Г) Тойгон жылан
Д) Жыландын башы
Е) жыландын куйругу
Ж) жылан
З) чаян
И) Жоргомуш
К) Улул

Прикрепленные изображения

 • 10.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:16


#11 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:18

;)

 

22 сурот
А) сулук курт
Б) Бака
В) Кескелдирик
Г) Балык
Д) Когучкон
Е) Кыргоол
Ж) Карга тырмак
З) Карганын бармагынын изи
И) бутакта конгон карганын буту
К) Карганын буту

 

23 сурот
А) Карганын буттарынын аралык корунушу
Б) Тоо карлыгачы (чабалекей)
В) карлыгачтын канаты
Г) Буркут
Д) Бала буркут
Е) анчы буркут
Ж) Буркуттун ченгели
З) буркуттун чалгыны
И) Ак Куу
К) каздын таманы

Прикрепленные изображения

 • 11.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:16


#12 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:18

B)

 

24 сурот
А) Бодононун жумурткалуу уясы
Б) Сагызганды канаты
В) Турна учуш
Г) Улар
Д) Кополок
Е) Чымын
Ж) Чымындын канаты
З) Улардын козу

 

25 сурот
А) Гул
Б) тогуз добо гул
В) Ай гулу
Г) кара куурай гул
Д) топчу баш гул
Е) ачылып келаткан гул
Ж) кызгалдак
З) жалбырактту бутак
И) Чала желген жалбырактуу бутак
К) Мажурум тал

Прикрепленные изображения

 • 12.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:17


#13 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:18

:rolleyes:

 

26 сурот
А) куу бутак
Б) Жалбырак
В) чала желген жалбырак
Г) кылкан чоп
Д) жузум
Е) пахта
Ж) Апийимдин башы
З) калемпир
И) мисте
К) балыр

 

27 сурот
А) аттын такасы
Б) Кишен
В) Мончок
Г) Ала мончок
Д) Шакшак (боосун чокубас учун анчы ббркуттун мойнуна кийгизиле турган буюм)
Е) Кондурга (жонундагы жаратына жетпесин деген максатта аттын мойнуна кийгизиле турган атайын каргы , ала жылкынын омурткаларынан жипке тизилип жасалат)
Ж) боз уйдун тундугу
З) Уук
И) Отук
К) Боз уй

Прикрепленные изображения

 • 13.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:17


#14 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:19

:)28 сурот
А) Шоншогой боз уй
Б) Шоншогой ак орго
В) Чынжыр
Г) чынжырдын тогоосу
Д) Алоо
Е) Когон (козу байлооч)
Ж) Аркан
З) Кылтак
И) Коокор
К) Токмок

 

29 сурот
А) Ай балта
Б) Кумган
В) Чокмор
Г) Бермет мончоктор
Д) тебетей
Е) Кайык
Ж) Ат жабуу
З) Ала бакан
И) Искек
К) Тепке (аваздык аспаптардын кылдарынын астына коюла турган тирооч)

Прикрепленные изображения

 • 14.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:17


#15 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:20

B)

 

30 сурот
А) Батка (чегелоо аркылуу жыгачка же темирге тушурулгон оюмдун аталышы)
Б) Басма токоч (оймолуу тандыр нан)
В) Ооздук
Г) Буурсун тиш
Д) Тай туяк (койчунун туяктан жазалган бут кийими)
Е) Кашык
Ж) Аштама кашык
З) Куурчактын башы
И) Кыйма (найза учу)

 

31 сурот
А) Умай эне
Б) Усмоюл
В) Казылык (бир канаттуу куш, кээде огорок деп айтылып жургон учурлар кездешет)
Г) Канату тулпар
Д) Кумайык (бул иттен эч бир жаныбар жашырына алган эмес деп жомоктордо айтылат)
Е) Талооту (ото зор коломдогу конуз)

Прикрепленные изображения

 • 15.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:34


#16 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:21

;)

 

32 сурот
А) Киши
Б) Аял
В) Кишинин буту
Г) Кишинин колу
Д) Беш манжа
Е) Аркар
Ж) Аркардын башы
З) аркардын муйузу
И) Бугу
К) Бугунун башы

 

33 сурот
А) Бугунун муйузу
Б) Тоо текенин башы
В) Тоо текенин муйузу
Г) Уйдун башы
Д) Уйдун муйузу
Е) Кой
Ж) Аттын изи
З) Эшек
И) Омуртка
К) Ач айбандын омурткасы

Прикрепленные изображения

 • 16.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:34


#17 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:22

:rolleyes:

 

34 сурот
А) Кабырга
Б) кабырганын башы
В) Жылкынын картасы
Г) Топоздун тандайы
Д) Тоо
Е) Нар
Ж) Ит
З) Иттердин кошогу
И) иттин таманы
К) Ит куйрук

 

35 сурот
А) Илбирс
Б) Карышкыр
В) Коен
Г) Чаян
Д) Кыргоо
Е) Карга тырмак
Ж) Карганын бармагынын изи
З) Карлыгачтын канаты
И) Буркут
К) Когучкон
Л) Чымындын тор кананты
М) Дарыя
Н) Айлампа

Прикрепленные изображения

 • 17.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:35


#18 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:22

:)

 

36 сурот
А) Гул
Б) Ачылып келаткан гул
В) жалбырактту бутак
Г) Куу бутак
Д) Жалбырак
Е) Аттын такасы
Ж) Кереге коз
З) Кобул (жаргак кийимдерине Тиш аркылуу тушурулгон Жана уук-керегеге салынган жылгача оюмдун аталашы)
И) Шоншогой ак оргоо
К) Чынжыр

 

37 сурот
А) Чынжырдын тогоосу
Б) ттемир комуз
В) Оттук таш
Г) Аркан
Д) Чангы (тоодо кар устундо журууго ылайыкталып чабырактардан тизилип жасалган бутка тошолчу буюм)
Е) Ийрек (тери тазалоодо колдонула турган аспап)
Ж) Коокор
З) Сузмо (ат жалбырактарын коздоочу шокот жасалга)
И) Буурсун тиши
К) Тай туяк
Л) кошоктолгон иттер

Прикрепленные изображения

 • 18.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:36


#19 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:22

;)

Прикрепленные изображения

 • 19.jpg


#20 danizero

danizero

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:23

B)

 

40 сурот
А) Аркар
Б) Бугу
В) Ат
Г) Теке
Д) Тоо
Е) Кой
Ж) Коен
З) Тулку
И) Карышкыр
К) Илбирс

 

41сурот
А) Жылан
Б) Сулук курт
В) Кополок
Г) Жылкынын карды
Д) Жалбырактуу бутак
Е) Коокор
Ж) Кашык
З) Кызгалдак

Прикрепленные изображения

 • 20.jpg

Сообщение отредактировал danizero: 03 Сентябрь 2009 - 14:38

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных